İngilizce Konum Edatları - Where? (in, on, under)
Bir şeyin nerede olduğunu açıklamakta zorlanıyorsanız başka yere bakmayın! Bu İngilizce videoda, bir nesnenin konumunu tanımlamak için kullanılan "in", "on" ve "under" gibi temel edatları öğreneceksiniz. Çocuklar ve yeni başlayanlar için uygun, in, on, under gibi İngilizce edatlarıyla pratik yapabilirsiniz.

Where? (in, on, under)

Where
Under
In
Behind
In front of
Between

I am going to have a picnic. ___ is my hat?

There is still water ___ the bathtub.

The magazines are ___ the table.

The gift is ___ the Christmas tree.

Bu içeriğe tepki ver