İngilizce Güzel Sözler - Tüm Zamanların En İyileri ve Bilinenleri
Buradaki İngilizce güzel sözler (İngilizce alıntılar) anadili İngilizce olan çoğu kişi tarafından tanınacak kadar ünlüdür. Bu güzel ve kısa sözlerin bazıları İngilizce oyunlar, kitaplar, şiirler, filmler ve yine diğer tarihteki ünlü şahsiyetlerden gelir.

İngilizce Güzel Sözler (Quotes)

İngilizce güzel sözler; bazıları tamamen veya kısmen bir konuşmadan alıntılanabilir. Bazıları o kadar ünlüdür ven anlamlıdır ki daha uzun alıntılara, alıntının yalnızca ilk kısa kısmı ile atıfta bulunulur. Çünkü insanlar gerisini zaten bilir.

Bir İngilizce güzel sözü ve anlamlı sözü öğrendikten sonra, birçok yerde ondan bahsedildiğini göreceksiniz. İngilizce kısa anlamlı sözler (alıntıların) genellikle şaka yapmak için biraz değiştirilir. Çünkü herkes hem orijinal sözü hem de değiştirilmiş versiyonu genelde zaten anlayacaktır.

Unutmadan bazı İngilizce alıntılar bildiğinizde havalı ve bilgili gözükeceğinizi de unutmayın. İşte İngilizce güzel sözlerden bazıları;

A rose by any other name would smell as sweet. - William Shakespeare

A rose by any other name would smell as sweet. - William Shakespeare

Gülün adı başka bir şey olsaydı da güzel kokardı.

All that glitters is not gold. - William Shakespeare

All that glitters is not gold. - William Shakespeare

Parlayan her şey altın değildir.

All the world’s a stage, and all the men and women merely players. - William Shakespeare

All the world’s a stage, and all the men and women merely players.	 - William Shakespeare

Tüm dünya bir sahne ve tüm erkekler ve kadınlar sadece oyuncular.

Ask not what your country can do for you; ask what you can do for your country. - John Kennedy

Ask not what your country can do for you; ask what you can do for your country. - John Kennedy

Ülkenizin sizin için neler yapabileceğini değil, ülken için ne yapabileceğini sor.

Ask and it will be given to you; seek and you will find; knock and the door will be opened to you. - Matthew 7:7

Ask and it will be given to you; seek and you will find; knock and the door will be opened to you. - Matthew 7:7

İsteyin ve size verilecektir; ara ve bulacaksın; çalın ve kapı size açılacaktır.

Eighty percent of success is showing up. - Woody Allen

Eighty percent of success is showing up. - Woody Allen

Başarının yüzde sekseni kendini göstermektir.

It's elementary, my dear Watson. - Sherlock Holmes

It's elementary, my dear Watson. - Sherlock Holmes

Bu basit, sevgili Watson.

İngilizce'de basit ve anlaması kolay. Bir şeyi anlamanın veya çözmenin çok kolay olduğunu söylemek için kullanılır.

To whom much is given, much will be required. - Bible

To whom much is given, much will be required. - Bible

Kime çok verildiyse, çok şey istenecektir.

Sahip olduklarımızdan sorumlu tutulduğumuz anlamına gelir. Yetenekler, zenginlik, bilgi, zaman ve benzerleri yetkinliklere sahipsek başkalarına fayda sağlamamız gerektiği anlamına gelir.

Frankly, my dear, I don't give a damn. - Rhett Butler

Açıkçası canım, umurumda değil. 

Genius is one percent inspiration and ninety-nine percent perspiration. - Thomas Edison

Genius is one percent inspiration and ninety-nine percent perspiration. - Thomas Edison

Deha yüzde bir ilham ve yüzde doksan dokuz terdir.

Go ahead, make my day. - Harry Callahan

Devam et, günümü güzelleştir.

He travels the fastest who travels alone. - Rudyard Kipling

Yalnız seyahat eden en hızlı seyahat eder.

Hell has no fury like a woman scorned. - William Congreve

Cehennemin hor görülen bir kadın gibi öfkesi yoktur.

Hell is other people. Jean-Paul Sartre

Hell is other people. Jean-Paul Sartre

Cehennem başkalarıdır.

Here's looking at you, kid! Rick Blaine

İşte sana bakıyorum, evlat!

Houston, we have a problem. Jim Lovell

Houston, we have a problem. Jim Lovell

Houston, bir sorunumuz var.

I have a dream that my four little children will one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin but by the content of their character. - Martin Luther King

Dört küçük çocuğumun bir gün tenlerinin rengine göre değil, karakterlerinin içeriğine göre yargılanacakları bir ülkede yaşayacaklarına dair bir hayalim var.

I have always depended on the kindness of strangers. - Blanche Dubois

Her zaman yabancıların nezaketine güvendim.

I think therefore I am. Rene Descartes

Düşünüyorum öyleyse varım.

 

If at first, you don’t succeed, try, try again. W. E. Hickson

İlk başta başaramazsan, dene, tekrar dene.

 

If you are going through hell, keep going. Winston Churchill

Eğer cehenneme gidiyorsan, devam et.

 

If you build it, they will come. Joe Jackson

Eğer inşa edersen, gelecekler.

 

If you want something done right, do it yourself. Charles-Guillaume Étienne

Bir şeyin doğru yapılmasını istiyorsan, kendin yap

 

If you want something said, ask a man; if you want something done, ask a woman. Margaret Thatcher

Bir şeyin söylenmesini istiyorsan bir adama sor, Bir şeyin yapılmasını istiyorsan bir kadına sor.

 

I'll be back. Terminator

Geri geleceğim.

 

I'm gonna make him an offer he can't refuse. Vito Corleone

Ona reddedemeyeceği bir teklif yapacağım.

 

I've got a feeling we're not in Kansas anymore. Dorothy

İçimde artık Kansas'ta olmadığımıza dair bir his var

 

Keep your friends close, but your enemies closer. Michael Corleone

Dostlarını yakın tut ama düşmanlarını daha yakın.

 

Knowledge is power. Sir Francis Bacon

Bilgi Güçtür.

 

Life is like a box of chocolates. You never know what you’re gonna get. Forrest Gump

Hayat bir kutu çikolata gibidir. Ne elde edeceğinizi asla bilemezsiniz.

 

Life is like riding a bicycle. To keep your balance, you must keep moving. Albert Einstein

Hayat bisiklete binmek gibidir. Dengenizi korumak için hareket etmeye devam etmelisiniz.

 

May the Force be with you. Star Wars

Güç seninle olsun.

 

No one can make you feel inferior without your consent. Eleanor Roosevelt

Senin rızan olmadan kimse seni aşağılık hissettiremez.

 

Not all those who wander are lost. J. R. R. Tolkein

Başıboş dolanan herkes kaybolmuş değildir.

 

Nothing is certain except for death and taxes. Benjamin Franklin

Ölüm ve vergilerden başka hiçbir şey kesin değildir.

 

Parting is such sweet sorrow. William Shakespeare

Ayrılık tatlı bir hüzündür.

 

Power corrupts; absolute power corrupts absolutely. John Dalberg-Acton

Güç yozlaştırır; mutlak güç mutlaka yozlaştırır.

 

Speak softly and carry a big stick. Theodore Roosevelt

Sakin konuş ve büyük bir sopa taşı.

 

That’s one small step for a man, a giant leap for mankind. Neil Armstrong

Bir erkek için küçük, insanlık için dev bir adım.

 

The love of money is the root of all evil. the Bible

Tüm kötülüklerin anası para sevgisidir.

 

The only thing we have to fear is fear itself. Franklin D. Roosevelt

Korkmamız gereken tek şey korkunun kendisi.

 

There's no place like home. Dorothy

Ev gibisi yok.

Bu içeriğe tepki ver