Yurtdışında Sınavsız Üniversite Okumak
Yurt dışında sınavsız üniversite seçenekleri son yıllarda birçok Türk öğrencinin ilgisini çekiyor. Özellikle Avrupa ülkeleri ilk tercih edilen ülkeler arasında başı çekiyor. Avrupa ülkelerinin birçoğunda üniversite eğitimleri için sınav şartı aranmıyor. Bunun yerine lise diploması ile öğrencilerin diğer akademik başarısına göre kabul işlemleri yapılıyor.

Öğrencinin mezuniyet notu, yabancı dil yeterliliği ve diğer başarılı üniversitelere sınavsız kabul edilmelerini etkileyen faktörler arasında yer almaktadır. 

Yurtdışındaki üniversitelerin Türkiye’deki üniversitelerden birçok farklı bulunuyor. Ülkelerin genel eğitim sistemi ve üniversite politikalarına göre her bölüm için öğrenci kabulüne yönelik farklı koşulların sağlanması gerekecektir. Yurtdışında sınavsız üniversite okumak mümkündür. Çoğu ülkede faaliyet gösteren üniversiteler Türkiye’de gireceğiniz sınavları geçerli kabul etmemektedir. 

Sınavız Üniversiteler Hangi Ülkelerde Var?

Sınavsız üniversite ülkeleri arasında birçok seçenek sayılabilir. Yurtdışında nitelikli bir eğitim almak ve doğru bir kariyer planlaması yapmak isteyenler için bu üniversiteler arasında seçim yapmaları gerekmektedir. Yurt dışında olması bir üniversitenin iyi olduğu anlamına gelmeyeceği için ülke ve üniversite karşılaştırmalarının doğru bir şekilde yapılması gerekecektir. 

Avrupa ülkelerinin hemen hepsinde sınavsız üniversite okuma imkanı elde edilmektedir. Almanya dışında hiçbir ülke tarafından Türkiye’de gireceğiniz üniversite sınav sonucu istenmemektedir. 

 • Polonya
 • Slovakya
 • Ukrayna
 • Hollanda
 • Letonya
 • Litvanya 

Avrupa’da Türk öğrenciler tarafından en çok tercih edilen ülkelerdeki üniversitelere başvuracak kişiler belirli koşulları sağlaması gerekir. Bölümden bölüme değişmekle birlikte bu üniversiteler tarafından fen, matematik ve sosyal bilgililer sınavları yapabilirler. 

Yurtdışında Sınavsız Üniversite Okunur Mu?

Almanya’da sınavsız üniversite okuma şartları ile diğer pek çok ülkede aranan temel şartlar farklılık göstermektedir. Çoğu ülke Türkiye’de yapılan üniversite sınavlarını geçerli kabul etmemektedir. Ayrıca her üniversite tarafından öğrenci kabulüne ilişkin farklı şartlar aranmaktadır. Bu şartlar arasında özellikle lise mezuniyet ortalaması ile TOFL, IELTS gibi uluslararası geçerliliği bulunan yabancı dil skorları veya kurum tarafından yapılacak yabancı dil ve bölüm sınavlarından başarılı olunması istenmektedir. 

Güzel sanatlar alanında bir kariyer hedefleyen öğrenciler ise yurtdışındaki üniversitelerin ilgili bölümlerinde eğitim almak için yetenek sınavlarından da başarı göstermesi gerekecektir. Her ne kadar sınavsız üniversite olarak tanımlansa da bu tür kurumların öğrenci kabul şartları birçok unsura göre değişmektedir. Kurumlar kendi bünyesinde mutlaka farklı eleme sınavları gerçekleştireceklerdir.  Yurtdışında özellikle Avrupa ülkelerinde sınavsız olarak işletme, iktisat, pazarlama gibi bölümlerde direkt lise ortalaması ile okuma fırsatı sağlanabiliyor. Ancak tıp gibi bölümlerde öğrencilerin temel yeterliliklerinin ölçülmesi adında fen ve matematik gibi konularda çeşitli sınavlar yapılabilmektedir.  

Yurtdışında Üniversite Okumak İçin Ne Yapılmalıdır? 

Yurt dışında üniversite okuma şartları başvuru yapılacak kurumlara göre değişmektedir. Ülkelerin genel eğitim sistemi ve üniversitelerin kendileri tarafından yabancı öğrenci kabul şartlarına göre bu kriterlerin sağlanması gerekecektir. Kabul için gerekli en temel şart dil şatının sağlanmasıdır. Sadece lisans programları için değil, aynı zamanda master ve doktora programları için de bu şartlar aranacaktır. 

Yurtdışında üniversite okumak için gerekli başlıca şartlar şöyle özetlenebilir:

 • Yeterli düzeyde lise mezuniyet ortalamasına sahip olmak,
 • TOEFL, IELTS veya kurum yabancı dil sınavlarından yeterli puanı almak,
 • Vizeye ve öğrenciliğe engel herhangi bir duruma sahip olmamak,
 • Eğitim masraflarının karşılanması için uygun şartlara sahip olmak,
 • Konaklama, burs ve ulaşım planlamasını yapabiliyor olmak vb. 

Yurtdışında akademik kariyer hedefleyen kişilerin yurtdışı eğitim danışmanlık hizmetlerinden de faydalanarak çok daha sorunsuz bir şekilde sürecin tamamlanmasını sağlamaları mümkündür. Yurt dışında okumaya gitmeden evvel burs olanaklarının da incelenmesi ve eğitim giderlerinin karşılanmasına yönelik seçeneklerin hazırlanması son derece önemlidir. 

Lise Diploması ile Yurtdışında Üniversite Nasıl Okunur? 

Lise diploması ile yurtdışında üniversite okumak mümkündür. Gününüzde Avrupa’da pek çok üniversite tarafından sınavsız olarak öğrenci kabul edilmektedir. İlgili bölümlerde eğitim alacak kişilerin fakülte ve bölüm tarafından belirlenen şartları da karşılamaları gerekmektedir. Yurt dışında üniversite okumak isteyenlerde aranacak temel şart elbette lise eğitimini başarılı şekilde tamamlamış olmasıdır. 

Bitirme puanı ve öğrencinin eğitim süreci boyunca elde ettiği diğer akademik veya sportif başarılar bile bu alanda kabul sürecini etkileyecek önemli fırsatlar arasında yer almaktadır. Yurtdışında sınavsız üniversite okumak için online başvuru adımlarını takip ederek birçok bölüm için başvurunun iletilmesi mümkündür. Gelecek hedefleri içinde yurtdışında eğitim ve kariyer fırsatlarından yararlanmak olan öğrencilerin lise eğitimleri boyunca iyi bir yabancı dil eğitimi almaları ve yüksek bir lise ortalaması ile mezun olmaları gerekecektir. Bu iki temel şart yurt dışında üniversite eğitimi almanızın önündeki birçok engeli aşmanızda yardımcı olacaktır.   

Yurt Dışında Sınavsız Üniversite 

Rusya sınavsız üniversite seçeneklerine sahip ülkelerin başında geliyor. YKS gibi Türkiye’de geçerliliği olan sınavlar yurtdışında tanınmamaktadır. Bu nedenle kendi ülkesindeki ulusal sınav başarısı şartı aramayan ülkelerin üniversitelerine başvuru yapılabilir. Sınavsız bir şekilde üniversite okumak için Rusya dışında birçok ülkeyi de tercih edebilirsiniz. 

Yurtdışında sınavsız üniversite eğitimi almak isteyenlerin tercih edebilecekleri başlıca bölümler ise kısaca şunlardır:

 • İşletme
 • Ekonomi
 • Uluslararası İlişkiler 
 • Pazarlama 
 • Spor Bilimleri vb. 

Tıp, mühendislik, eczacılık gibi bölümler için üniversiteler kendi bünyesinde temel yeterlilik sınavları yapabilirler. Bu sınavlardan başarılı olan kişilerin üniversitenin ilgili bölümlerinde eğitim almaya başlamaları mümkündür. Tercih edilecek üniversitelerin her bir bölümü için kendi içinde sınav yapma hakkı da bulunuyor. Eğer iyi bir lise mezuniyet ortalamasına sahipseniz ve başvurduğunuz üniversitenin eğitim dilinde yabancı dil bilginizi ispat edebiliyorsanız rahatlıkla istediğiniz bölüme kabul edilmeniz de mümkündür. 

Sınavsız Yurt Dışı Üniversite 

Kıbrıs sınavsız üniversite olanaklarına sahip değildir. Ancak Kıbrıs’taki üniversitelere giriş için Türkiye’de yapılacak sınavlardan ortalama bir başarı elde ederek burs imkanlarından da yararlanarak okuma şansı elde edilebilmektedir. Sınavsız olarak üniversite eğitimi almak istediğiniz ülke ve şehrin olanaklarını araştırmak da son derece önemlidir. Yurtdışındaki her üniversite iyi olmayacağı gibi her kentin de beklenen düzeyde sosyal ve akademik imkanları sunması mümkün değildir. Bu nedenle yurt dışı eğitim planlamasının doğru bir şekilde yapılması son derece önemlidir. 

Yurtdışında sınavsız olarak üniversite eğitimi alacak kişilerin süreç içinde birçok detaya dikkat etmesi gerekmektedir. Yurt dışında üniversite okumadan önce dikkat edilmesi gerekeneler:

 • Üniversite ve bölümün imkanlarının iyi olması,
 • Tercih edilecek ülke ve şehrin sosyal – akademik açıdan yeterli olması,
 • Denklik şartlarını karşılayabilmesi,
 • Eğitimci kadrosunun nitelikli olması,
 • Burs, konaklama ve diğer konularda sorun yaşanmaması vb. 

Yurtdışı eğitim danışmanlığı alanında faaliyet gösteren uzmanlardan veya kurumlardan destek almak tüm bu süreçlerde yaşanabilecek sorunların önlenmesi açısından oldukça önemlidir. Günümüzde birçok öğrenci tarafından tercih edilen yurt dışı eğitim danışmanlık hizmetleri, yurt dışına üniversite veya diğer eğitim faaliyetleri için gitmeden önce yapılması ve dikkat edilmesi gerekenler konusundan en iyi yol haritasını hazırlamaktadır. 

Yurtdışında Sınavsız Üniversite 

Fransa’da sınavsız üniversite okumak için en az 70 düzeyinde bir lise diploma puanına sahip olmak gerekiyor. Öte yandan yabancı dil sınavlarından başarılı olmak ve davet mektubu almak da gereklidir. Fransa’daki üniversiteler tarafından belirlenen bu tür şartlar ülkeden ülkeye değişmektedir. Sınavsız bir şekilde üniversite okumak isteyenlerin bu şartları karşılamasının ardından daha birçok farklı adım atması gerekecektir. Bu adımlar arasında vize süreci en zorlusu ve dikkat edilmesi gerekeni olarak değerlendirilebilir. Yurtdışında okumak istediğiniz kurum ile iletişime geçerek, yabancı öğrenci kabulüne ilişkin tüm detayları da önceden araştırmak ve ülke şartlarının neler olduğunu öğrenmek önemli bir faktör olacaktır. 

Yurtdışında sınavsız üniversite okuma fırsatlarından yararlanmak isteyenlerin kısaca şu adımları takip etmeleri gerekecektir:

 • Denkliği bulunan bir liseden yeterli ortalamayla mezun olmak,
 • Uluslararası geçerliliği olan ve başvurulacak üniversite tarafından kabul edilen bir dil sınavından başarılı olmak,
 • Akademik takvime göre online başvuruların yapılması,
 • Ön başvuru onayı sonrasında referans mektubu ve kabul için diğer evrakın teslim edilmesi,
 • Kabul onayı sonrasında vize sürecinin başlatılması,
 • Vize onayından sonra kayıt, barınma ve diğer adımların tamamlanması. 

Başvuru sürecinde takip edilecek tüm bu adımlar kendi için farklı alt başlıklara da bölünecektir. Bu nedenle öğrencilerin profesyonel bir yurtdışı eğitim danışmanlık hizmetinden yararlanması önerilmektedir. Öte yandan başvuru yapmadan önce gidilecek ülkenin öğrenciler için sundukları koşullar hakkında da bilgi sahibi olmak önemlidir. 

Yurtdışında Sınavsız Üniversite Fiyatları 

Yurt dışı üniversite fiyatları ülke şartlarına, üniversiteye ve bölümlere göre değişmektedir. Mevcut piyasa koşulları da bu ücretlerin belirlenmesinde etkili bir unsurdur. ABD ve Avrupa ülkelerinde uygulanacak fiyat tarifeleri farklılık gösterecektir. Bu nedenle her üniversite için yıllık ücretler kişiden kişiye de değişebilir. Üniversiteler tarafından aranan koşullar arasında ayrıca bu ücretlerin karşılanacağına dair verilecek taahhütler de yer almaktadır. Ücretlerin ödenmemesi veya aksaması halinde eğitime son verilmesi de mümkündür. 

Yurtdışındaki bazı ülkelerin üniversiteleri tarafından talep edilen ücretler yaklaşık olarak şu şekildedir:

 • ABD – 80.000 – 60.000 dolar 
 • İngiltere – 10.000 – 28.000 sterlin 
 • Almanya – 500 – 1.500 euro
 • Avustralya – 12.000 – 40.000 dolar 
 • Kanada – 14.000 – 40.000 dolar 

Yaklaşık olarak hesaplanan bu üniversite ücretleri üniversitelere ve bölümlere göre değişebileceği gibi bölgelere göre değişmektedir. Ülkelerin genel ekonomik koşullarına göre sınavsız olarak bir üniversiteye başvuru yapmadan önce eğitim bütçesi planlamasının doğru bir şekilde yapılması gerekmektedir. Kapsamlı bir planlama yapılmaması halinde eğitim sürecinin sekteye uğraması mümkündür. 

Sınavsız Öğrenci Alan Yurtdışı Üniversiteleri 

Türkiye’de sınavsız üniversite imkanı bulunuyor. Sadece ikinci üniversite kapsamında hali hazırda üniversite mezunu olan kişiler için sınavsız üniversite olanakları sunulmaktadır. Avrupa genelinde birçok ülke tarafından sınavsız olarak öğrenci kabul edilmektedir. Ancak buradaki ‘’sınavsız’’ ibaresi Türkiye’de yapılan sınavları kapsamaktadır. Ulusal bir sınava giriş yapmadan, sadece üniversitenin ilgili bölümleri özelinde düzenlenen sınavlara girilerek eğitim fırsatlarından yararlanılması mümkündür. Almanya ise bu kapsam dışında yer alan ülkeler arasında sayılabilir. Almanya’da üniversite okumak için Türkiye’deki üniversite sınavından da yeterli puanı almış olmak gerekmektedir. Doğrudan bu sınav puanı ile tercih yapılmasa da öğrencilerin gerekli yeterliliklere sahip olup olmadığını anlamak adına bu kritere bakılmaktadır. 

Yurt dışında eğitim almak isteyenlerin üniversiteler tarafından belirlenen kriterleri karşılamaları halinde bu fırsatlardan yararlanabilmektedir. Yurtdışında sınavsız üniversite okumak isteyenlerin aynı zamanda tercih edecekleri üniversiteler göre lise mezuniyet ortalamasının dışında, yabancı dil yeterlilik şartlarını sağlamaları da gerekecektir. Bazı üniversite programları tarafından hazırlık eğitimleri de verilmektedir. Hazırlık eğitimlerinden başarılı olan öğrenciler eğitimlerine devam etmektedir.

Bu içeriğe tepki ver